Poděkování

Jednota Orel Bořitov děkuje všem, kteří přispěli do tomboly na Orelském plese, také
všem, kteří se plesu zúčastnili a podpořili tím naši činnost.