Úvod

Nejdříve si představme organizaci Orel
Orel je občanským sdružením, zabývajícím se sportovní činností, zakládajícím se na křesťanských zásadách, jako je věrnost, vytrvalost, přátelství, fair-play… Nebýt jen šampionem a atletem těla, ale i ducha.

Historie československého Orla sahá do konce 19. století. K ustanovení jednotné organizace došlo na I. všeobecném sjezdu katolíků v Olomouci 31. května 1909. Vývoj spolku byl dvakrát násilně přerušen. Poprvé v letech 1941-1945. Podruhé byl přerušen únorovým pučem komunistické diktatury v roce 1948, který orelskému hnutí přinesl velmi katastrofální pohromu. Byla okamžité přerušena činnost, zabaveny majetky a následovala krutá perzekuce všech členů Orla. Po„sametové revoluci“ byla činnost v roce 1990 obnovena.

A Orel Bořitov?
Přesné datum založení Orla v Bořitově bohužel nebylo nikde zaznamenáno. Na půdě farního sálu se našlo pouze několik diplomů ze začátku 20. století a jedna fotografie žactva . Ani prapor, kterým se pyšní mnoho okolních jednot, nebyl nalezen. Z historických orelských novin je první zmínka o bořitovském Orlu z roku 1914.